Flodman Motor
Utombordare
2-takt

Service 2 takt utombordare

Storlek Service Konservering
0-5Hk 1250kr 995kr
6-15Hk 1550kr 995kr
16-35Hk 2cyl 1950kr 1300kr
30, 35 3cyl 40-60Hk* 2600kr 1600kr
60-90Hk 3cyl 3150kr 2000kr
90-150Hk 4cyl 3550kr 2300kr
6cyl 4250kr 2700kr

I priset för service och konservering ingår oljor och smörjmedel och avgifter för godkänd miljöhantering. Tändstift, bränslefilter och anoder bytes vid behov (ingår ej).

Service

I en service ingår kompressions test, tändinställning, förgasarjustering/synkning, provtryckning av växelhus, kontroll av upptippnings anordning, kontroll/byte av bränslefilter, zinkanoder, tändstift. Infettning av alla smörjställen, byte av växelhusolja, provkörning, kontroll kylning, efterdragning av alla viktig bultar. Vintertid konserveras även motorn invändigt med konserveringsmedel.

Konservering

I en konservering ingår byte av växelhusoljan, infettning av alla smörjställen, kontroll tändstift, körning av motor i kar samt konservering av motorn invändigt.

Förvaring

(Priserna gäller endast i samband med service/konservering/reparation)

Storlek Pris
0-15 Hk 775kr
16 Hk→ 2cyl 900kr
3cyl 950kr
4cyl 1175kr
6cyl 1495kr

Av & påmontering

Storlek Vid verkstad Ute i hamn
0-39Hk 750kr 1350kr
40-115Hk 950kr 1750kr
120Hk-6cyl 1350kr 2550kr

Tel. 070-585 09 04 | E-post: jhonny@flodmanmotor.se