Flodman Motor
Utombordare
4-takt

Bildresultat för Mercury 50 hk 4 taktService 4 takt utombordare

Storlek Service Konservering
0 6Hk 1cyl 1100kr 995kr
8-15Hk 1300kr 995kr
20-30Hk 2cyl 1800kr 1200kr
31-60Hk 3-4cyl 2450kr 1500kr
61-100Hk 3000kr 1900kr
101-150Hk 3300kr 2000kr
V6 4000kr 2400kr

I priset för service och konservering ingår oljor, oljefilter och smörjmedel och avgifter förgodkänd miljöhantering. Tändstift, bränslefilter och anoder bytes vid behov (ingår ej).

Service

I en service ingår kompressions test, tändinställning, förgasarjustering/synkning, provtryckningav växelhus, kontroll av upptippnings anordning, byte av bränslefilter, motorolja/filter,zinkanoder, tändstift, kontroll/justering av kamrem samt ventilspel, diagnoskontroll med dator. Infettning av alla smörjställen, byte av växelhusolja, provkörning, kontroll kylning,efterdragning av alla viktig bultar.Vintertid konserveras även motorn invändigt med konserveringsmedel.

Konservering

I en konservering ingår byte av växelhusoljan samt motorolja (ej filter), infettning av allasmörjställen, kontroll tändstift, körning av motor i kar samt konservering av motorn invändigt.

Förvaring

(Priserna gäller endast i samband med service/konservering/reparation)

Storlek Pris
0-15Hk 775kr
16 Hk→ 2cyl 950kr
3cyl 1100kr
4cyl 1350kr
6cyl 1550kr

Av & påmontering

Storlek Vid verkstad Ute i hamn
0-25Hk 750kr 1350kr
26-70Hk 950kr 1750kr
71-115Hk 1100kr 20500kr
116-150Hk 1350kr 2350kr
V6 1550kr 2750kr

Tel. 070-585 09 04 | E-post: jhonny@flodmanmotor.se