Flodman Motor
Vinterförvaring
Täckning av båt

 

Under höst och vinter så antar luften i båten en ungefärlig medeltemperatur på grund av att båten har ganska stor massa. Utan övertäckning på båten så gör skillnaderna mellan medel- och natt-temperatur att däcket blir kallt och luftens fuktighet kondenseras i innertaket. Den höga luftfuktigheten, speciellt under oktober och november månader gör då att innertaket möglar.

 

En övertäckning, som är monterad så att det finns viss luftväxling, skyddar båten från nätternas låga temperaturer och tar samtidigt upp en del av den fukt som annars skulle bildas i innertaket. Så en övertäckning skyddar båtens insida från mögel. 

 

Torrbollen är ju ett statisk torkmedel som kan suga till sig en relativt liten mängd fukt. Men en eller flera Torrbollar har ingen chans alls mot den dynamiska situationen som uppstår om man har öppna ventiler i båten. Där strömmar det in hur mycket fuktig luft som helst utifrån. Därför måste alla luftinsläpp vara helt stängda. 

 

Dessutom så suger allt trä i båten till sig ordentligt med fukt under sensommaren och denna fukt frigörs när temperaturen faller på hösten. Så vill man använda Torrbollar i båten (med stängda ventiler) måste man antingen ha ett stort antal eller byta dom flera gånger under höst och vinter när dom mättats.

Obs! Fäst inte presenningens surrning i stöttorna – en vindfylld press kan rycka undan en stötta och resultera i att båten trillar.

Täckning av båt utföres mot en kostnad av 75kr/kvm exkl. material att täcka med. Prisexempe: 22 Fots Dc 6 995:- , 27 Fots Sea Ray Dc 7 995.- inkl. material och arbete Täckställning är en Noa och pressen är en Ocheanflex 250g/m samt surningsvirke.

Tel. 070-585 09 04 | E-post: jhonny@flodmanmotor.se