Flodman Motor
Prislistor
Utombordare

I priset för service och konservering ingår oljor och smörjmedel och avgifter för godkänd miljöhantering. Tändstift, bränslefilter och anoder bytes vid behov (ingår ej).

Service

I en service ingår kompressions test, tändinställning, förgasarjustering/synkning, provtryckning av växelhus, kontroll av upptippnings anordning, kontroll/byte av bränslefilter, zinkanoder, tändstift. Infettning av alla smörjställen, byte av växelhusolja, provkörning, kontroll kylning, efterdragning av alla viktig bultar. Vintertid konserveras även motorn invändigt med konserveringsmedel.

Konservering

I en konservering ingår byte av växelhusoljan, infettning av alla smörjställen, kontroll tändstift, körning av motor i kar samt konservering av motorn invändigt.

Förvaring

Vi förvarar motorerna i en låst och larmad container som bevakas av hund dygnet runt.

Tel. 070-585 09 04 | E-post: jhonny@flodmanmotor.se