Flodman Motor
Prislistor
Bottenmålning

I vattnet så finns det mikrober. Alltså "levande varelser". Dessa mikrober behöver precis som du och jag näring för att kunna överleva. Den här närigen fastnar lätt på båtarnas bottenskrov och dit hittar en hel del mikrober av olika sort för att ta sig sitt smaskiga skrovmål. Snäckor är ett exempel. Alger ett annat. På vissa skrov kan det vara överbeväxt med bl.a. snäckor och alger. Det gör att båten tappar fart och att båten behöver mer energi för att få båten i rörelse eller för att behålla en viss fart. Om båten drivs av en motor så går det åt mer bränsle och det är ju både dyrt och miljfarligare. Om båten är en segelbåt så kräver den mer vind, men det är inte så troligt att den då går särskilt mycket snabbare för det. Den måste istället ha en så ren botten som möjligt för att energing ska kunna utnyttjas och tas tillvara på ett maximalt sätt.  
Bottenfärger innehåller gifter som ska se till att hålla dessa mikrober borta på olika sätt, men helst på ett sådant sätt att den övriga marina miljön inte tar skada. Bl.a. därför så finns det en typ av bottenfärg för t.ex. västkusten och en typ för östkusten eftersom det är lite olika mikrober och lite annan sorts vatten på dessa ställen. I insjöar brukar man inte behöva använda sig av bottenfärg alls eftersom det är ytterligare en annan form av vattensort. Olika salthalt och en massa annat gör att vattnen skiljer sig åt. Det bästa är att tvätta båtens bottenskrov så pass ofta och noggrant att man inte behöver använda sig av någon form av färg alls i vilket vatten man än befinner sig, men att plocka upp en båt för att kunna göra detta är inte alltid så lätt! Det är också en stor orsak till att man tar till färgning istället. Bottenskrovfärger är alltså inte enbart en "målning" utan ett slags "frånstötningsmedel". 

Vi utför bottenmålning till en kostnad av L x B x 150kr/Kvm på en nytvättad botten.
Bottentvätt utförs till en kostnad mellan 950kr & 1 500kr beroende på smutsgraden av skrovet.
Prisexempel:  Nimbus 23 Nova  2 295:- med material och arbete.

Tel. 070-585 09 04 | E-post: jhonny@flodmanmotor.se