Flodman Motor
Prislistor
Drev

�Volvo

 

Service av drev sker i normala fall under vintern. Alla drev på båtar som vinterförvaras hos oss skall monteras av under vintern. Vi vinterförvarar gärna drev också åt kunder som förvarar båtarna hemma.

 • Liten service på båten 1795:-
 • Stor service och förvaring 4450:-
 • Demontering Mercruiserdrev 795:-
  Demontering Penta AQ drev 995:-
  ​Demontering Penta DP drev 1495:-
 • Montering drev Mercruiser 795:-
 • Montering drev Penta ​DP 1490:-
 • Bälgbyte Mercruiser 5995:-
 • Stödlagerbyte Mercruiser 1990:-
 • Bälgbyte Volvo Penta 4490:-

I liten drevservice ingår oljebyte, kontroll/byte anoder, smörjning drev och skjöld, infettning av propelleraxel. I stor drevservice ingår även förvaring, kontroll bälgar, kontroll knutar och målning av drev.

Eventuell kostnad för torrsättning tillkommer. Vid eventuella övriga arbeten som beställt eller identifierats i samband med motorservice debiteras timtaxa och material.

1. Oljebyte på drev och backslag

När man arbetar med drev, i synnerhet AQ-drev är det av yttersta vikt att man noggrannt följer de anvisningar som finns i instruktionsbok och även i Gör-det-själv handboken. Risken är att drevet kan falla ner och "klippa" en hand eller finger.

Hur gör man - AQ och S-drev?
Att byta olja på drev kan man bara göra då båten är på land. Placera en spann under avtappningshålet på drevet. Skruva loss pluggen. Låt rinna ut och kontrollera volymen. Om den gamla oljan är gråaktig beror detta antagligen på vattenintrång i drevet. Exempelvis kan packboxarna på propelleraxeln ha gett sig. Kontakta oss så ger vi vidare råd! 

Om oljan inte är missfärgad skall ny olja hällas på. Innan dess måste pluggen återmonteras med ny packning. Volym och oljetyp för drev finns angivet på tipssidan. Efter att rätt oljetyp har fyllts på så skall volymen kontrolleras m.h.a stickan.

Dreven tar ingen skada av att hänga ute hela vintern. Beakta dock att i synnerhet AQ-drev är mycket stöldbegärliga, så det säkraste är att förvara drevet bakom lås. Detsamma gäller foldingpropellrar till S-drev.

 

2. S-drev

Om du har ett S-drev så måste du noggrannt kontrollera gummitätningen mellan drev och motorbädd varje år. Om den är skadad skall den omedelbart bytas ut. I annat fall räcker det om man byter den vart sjunde år. Bälgarna är datumstämplade. Undertill så finns det en täckplatta, också den av gummi. Denna är endast till för att strömlinjeforma undervattenskroppen på segelbåtar och har alltså ingen tätande funktion. 

Om täckplattan har lossat så kan du montera dit den igen. Skrapa och sandpappra ytorna så att de rengörs från gammalt lim. Använd vanligt kontaktlim och följ anvisningarna på tuben vid montering.

 

3. AQ-drev

Kontrollera noggrannt avgas- och drivknutsbälgarna om du inte gjorde det vid upptagningen. Kontrollera att bälgarnas slangklämmor är väl åtdragna. Smörj med fettspruta i smörjnipplar på drev och styrgaffel. Om du skall byta avgas- och/eller drivknutsbälg så måste drevet demonteras. Hur du går tillväga för att montera av drevet framgår i Gör-det-själv handboken för AQ-drev. Bälgarna utsätts för stora påfrestningar från rörelser, salt och föroreningar i både luft och vatten. Vattenintrång via drivknutsbälgen kan leda till omfattande och i många fall kostsamma följdskador. Byt därför regelbundet (minst vartannat år), och byt alltid till en originalbälg. Denna detalj är så pass viktig att det inte går att snåla med kvaliteten.

Kontrollera zinkanoderna på drev och sköld. Om zinkanoderna är förbrukade till mer än hälften måste de bytas ut. Använd Volvo Penta originalanoder, eftersom en felaktig materialblandning i anoden kan orsaka svåra frätskador på drev och propeller. 

Kom även ihåg att du inte får måla över anoderna. Anodens offerverkan går då till spillo. Det gäller också att monteringsytan är renskrapad (metallren) före monteringen av nya anoder. 

I salthaltigt vatten används zink som offeranod och i sötvatten används magnesium.

 

4. Propellern

Det fordras en propeller i gott skick för att få ut maximal effekt av din motor. En skadad propeller ger vibrationer, lägre fart och i värsta fall lagerskador. En mindre skada på propellern kan lätt leda till kavitationsskador (ser ut som frätskador). Reparera småskador och bättra på med färg. Ha alltid en reservpropeller ombord. 

Foldingpropellerns mekanism skall smörjas med Volvo Pentas vattenbeständiga fett. Glöm inte att även smörja in propelleraxeln med samma fett!

 

5. Yttre vård på drevet

Spola av drevet med sötvatten och avlägsna alger och snäckor. Var särskilt noga runt bälgarna och trimcylindrar. Använd inte högtryckstvätt på dessa delar. 

Se över hela drevet för att upptäcka lackskador. Om du har fått skador i lacken bör dessa åtgärdas omgående för att undvika korrosion. Slipa i så fall metallrent på skadan med vattenslipapper. Lacka därefter med Volvo Penta 2-komponent grundfärg och täcklack. Det är mycket viktigt att alltid använda Volvo Penta originallack eftersom färgen inte får innehålla metaller eller metalloxider vilka kan ge upphov till galvanisk korrision.

Tel. 070-585 09 04 | E-post: jhonny@flodmanmotor.se